Haziran İtibariyle Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Zorunlu Hale Geldi

0
960
Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Zorunlu Hale Geldi
Serbest meslek ile uğraşanların Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM)  kullanımları Haziran itibariyle zorunlu hale geldi. Şirketleri dijitalleştiren TÜRKKEP, serbest meslek sahiplerinin bu süreçte atması gereken adımları açıkladı.
Serbest meslek ile uğraşanların Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (E-SMM)  kullanımları Haziran itibariyle zorunlu hale geldi. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), E-Fatura, E-Arşiv ve E-Saklama gibi hizmetler ile şirketleri dijitalleştiren TÜRKKEP, bu süreçte serbest meslekle ilgilenenlerin atması gereken adımları açıkladı. Konuyla ilgili konuşan TÜRKKEP Genel Müdür Vekili Dilek Akyürek, “1 Şubat 2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanlar meslek sahipleri 1 Haziran 2020 tarihine kadar, 1 Şubat 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar için işe başladıkları ayı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (E-SMM) uygulamasına geçmiş olmaları gerekiyor. Bu şekilde de tüm serbest meslek sahiplerinin mesleki faaliyetleri dijital ortama taşınmış olacak.
  TÜRKKEP Genel Müdür Vekili Dilek Akyürek,
TÜRKKEP Genel Müdür Vekili Dilek Akyürek,
E-Serbest Meslek Makbuzu (E-SMM) uygulaması, Serbest meslek erbabı olup hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarda, vekil, danışman, müşavir, denetçi, arabulucu, aracı, mimar, mühendis vb. serbest meslek alanında faaliyetinde bulunanların, mesleki faaliyetlerine ilişkin düzenledikleri makbuzun elektronik halidir.

TÜRKKEP e-Serbest Meslek Makbuzu avantajları

TÜRKKEP Genel Müdür Vekili Akyürek, TÜRKKEP e-Serbest Meslek Makbuzu’nun avantajlarını şöyle sıraladı; “TÜRKKEP e-SMM ile işlemler dijital ortama taşınırken, basım ve arşiv gibi masraflar ortadan kalkıyor. Dijital ortamda gerçekleştiren Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (E-SMM) , kağıt tüketimini ortadan kaldırırken, çevreyi de koruyor. Geçmiş serbest meslek makbuzlarınıza, e-SMM ile tek tıkla hızlı ve rahatça ulaşılabilirken,  elektronik ortama taşınan veriler, e-SMM çözümünde güvenle saklanıyor.” E-SMM uygulaması ile diğer tüm e-dönüşüm çözümlerinde olduğu gibi zaman ve operasyonel verimlilik sağlanıyor.