Coyote Logistics Kargo Şirketlerinin Karşılaştığı Zorluklara Işık Tutan Bir Çalışma Yayınladı

0
1577

Bir yıl boyunca yapılan çalışmalardaki anketlerden toplanan veriler, gönderici ve nakliyecilerin benzer engellerle karşılaştığını ve tedarik zincirinde teknoloji ile insan uzmanlığı arasında nasıl bir denge olmasını tercih ettiklerini gösteriyor

Aşırı bölümlendirme, göndericilerin yarısının 30’dan fazla nakliye firmasıyla aynı anda çalıştığı Avrupa kara yolu taşımacılığı piyasasını etkilemeye devam ederken tedarik zincirinde bulunanlar karmaşık bir sektörde hareket etmek durumunda kalıyor. Bunu başarılı şekilde yönetebilmek için gönderici ve lojistikçilerin piyasanın dinamiklerini anlamaları gerekiyor. Bu kapsamda, dünya lideri üçüncü parti lojistik hizmet sağlayıcısı (3PL) Coyote Logistics, tedarik zincirinde çalışanların günümüzün öngörülemeyen piyasasında karşılaştıkları zorluklara ilişkin yeni ve kapsayıcı bir araştırma yayınladı.

“Teknoloji + İnsanlığın Evrimi: Uzun Vadede Başarılı Bir Tedarik Zinciri Kurmak” adlı bu çalışma iki ayrı gönderici ve nakliyeci anketinden ve Coyote Logistics’in kendi müşteri araştırmalarından toplanan veri ve sonuçlardan oluşuyor

MakerStreet ve Martec gibi araştırma şirketleri iş birliğiyle gerçekleştirilen araştırma, tüm Avrupa piyasalarındaki karar merciilerinin karşılaştığı her bir zorluğu, teknoloji ve insan uzmanlığı arasındaki ideal dengeyi anlayabilmek için gerçekleştirildi.

Çalışmalar, gönderici ve nakliyecilerin büyük oranda benzer zorluklarla karşılaştığını açıkça gösteriyor. Tespit edilen zorluk ve engeller arasında; artan masraflar, sürecin giderek karmaşıklaşması, kapasite yetersizliği, esneklik, çeviklik ve artan görünürlüğe duyulan ihtiyaç sayılabilir. Aynı zamanda bu çalışma, gönderici ve nakliyecilerin teknoloji ve insan uzmanlığı arasındaki ideal dengenin 60/40 olduğuna inandıklarını gösteriyor. Bu bulgu, Coyote Logistics’in gelişen dünyada insan ve teknolojinin birlikte çalışmaları gerektiği yönündeki yıllardır kökleşmiş olan düşüncesiyle de örtüşüyor.

Gönderici ve nakliyecilerin karşılaştıkları zorlukları daha derinden anlayabilmemiz gerekiyor

Coyote Logistics Avrupa Direktörü Joel Gard, “Avrupa kara yolu taşımacılığı piyasasındaki araştırma ve deneyimlerimiz bize, uzun vadede tedarik zincirinin başarılı olması için teknoloji ve insan uzmanlığının gerekli olduğunu göstermiştir,” dedi. “Teknoloji + İnsanlık çalışmasının bulgularına göre gelişen teknolojiler ışığında gönderici ve nakliyecilerin karşılaştıkları zorlukları daha derinden anlayabilmemiz gerekiyor. Böylelikle işe ilişkin hedeflerine ulaşmaları ve hatta bunları aşabilmeleri için iki tarafı da bilgi birikimimiz, kaynaklarımız ve öngörülerimizle destekleyebiliriz.”

Dengeyi Tutturmak

Gönderici ve nakliyecilerin tedarik zincirlerinde verimliliği nasıl artırabileceklerini daha iyi anlayabilmek için Teknoloji + İnsanlık çalışması aşağıdaki tabloda görülen 13 görevden hangilerinin insan uzmanlığına daha uygun olduğunu, hangilerinin teknoloji ile optimize edilebileceğini ve hangilerinin insan ve teknolojinin birlikte kullanılmasına ihtiyaç duyduğunu inceliyor. Sonuçlar, insan uzmanlığının müşterilerle iletişim kurmak ya da nakliyat veya teslimat sorunlarını çözmek gibi yaratıcı, karar vermeye ve stratejik düşünmeye ilişkin görevlerde vazgeçilmez olduğunu gösteriyor.

Otomasyon açısından ise göndericiler ve nakliyeciler, teknolojinin en doğru olarak envanter yönetimi ya da nakliye planlarını yapmak gibi operasyonel işlevlerde kullanıldığını belirtiyor

Her ne kadar bu çalışma teknolojiyi tedarik zincirine dahil etmek için pek çok fırsat olduğunu gösterse de soruyu yanıtlayanlar, sadece teknolojinin kullanılmasının en iyi sonuç vereceği herhangi bir görev belirlememişlerdir. Bunun yerine gönderici ve nakliyeciler, tedarik zincirine ilişkin görevlerde teknoloji ve insan uzmanlığı arasındaki dengenin 60’a 40 olması gerektiğini savunuyor.

Coyote Logistics Pazarlama Müdürü Christina Bottis, “Piyasanın ve müşterilerin değişen taleplerine yetişebilmeye odaklandığımızda en iyi sonuçlar, teknoloji ve insan birlikte çalıştığında ortaya çıkıyor. Tek başına her ikisi de işlevsiz kalıyor” dedi. Teknoloji, tedarik zinciri kurmakta kritik olan görünürlüğü ve veriyi sağlarken insan uzmanlığı da araçların gerçek değerlerini ortaya çıkarmada, verilerin eyleme geçirilebilir tedarik zinciri girişimlerinde sentezlenmesinde ve işletme için en başarılı stratejik kararları almada büyük önem taşımaktadır.

Bu Durum Gönderici ve Nakliyeci Açısından Ne İfade Eder?

Teknoloji ve insan desteğinin ideal karışımını yaratmak için gönderici ve nakliyeciler önce mevcut tedarik zincirlerini gözden geçirmeli ve hangi görevleri teknolojiye devretmenin hangi görevleri insan uzmanlığına bırakmanın doğru olacağını belirlemelidir. Ardından, tedarik zincirinde çalışanlar işte verimliliği artırmak ve teknolojinin ya da becerilerle donatılmış yeteneklerin doldurabileceği boşluklar bulmak için fırsatlar araştırmalıdır.

Her üç araştırma çalışmasından bilgiler içeren sonuçların tamamını indirmek için veya araştırmayla ilgili bir webinarın kaydına erişmek için coyotelogisitcs.com/resources adresini ziyaret ediniz. Bu materyallere, göndericiler ile nakliyecilerin uzun vadede başarı amacıyla öğrendiklerini uygulamaları için çeşitli ipuçlarıyla birlikte ulaşılabilir.